Børn og Unge klinik Axess Medica

Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, betalt af det offentlige, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne udredning/behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør.

Jeg har en aftale med Danske Regioner om udredning og behandling af Børn og Unge, som svarer til de tilbud der gives på hospitalerne.

Børn og unge kan henvises fra den offentlige børne- og ungepsykiatri til nogle klart definerede undersøgelses- og behandlingsforløb, kaldet behandlingspakker. Behandlingspakkernes indhold er bestemt af Danske Regioner og er tilrettelagt ud fra hvor kompleks undersøgelses/behandlingsopgaven umiddelbart er. Behandlingspakkerne omfatter typisk samtaler med psykolog og psykiater med barn/forældre, pårørende og netværk, samt observationer i miljøet.

I undersøgelses- og behandlingsforløbet lægger jeg stor vægt på relationen til barnet/den unge og arbejder med hele familiens situation. Når det er nødvendigt og efter konkret aftale med familien samarbejder jeg med praktiserende læger, kommuner, daginstitutioner, skoler, pædagogisk psykologisk rådgivning og andre relevante personer.

Jeg benytter mig  af anerkendte nationale kliniske retningslinjer

Undersøgelsen/behandlingen drøftes ved en samtale og der udarbejdes altid en skriftlig undersøgelses/behandlingsplan i samarbejde med barn/forældre og eventuelle netværk. Denne plan evalueres løbende under forløbet.

Behandlingen er naturligvis afhængig af problemstillingen og den psykiske lidelse, men de behandlingsmetoder jeg benytter er: forklaring af diagnose og behandling samt samtaleterapi i kombination medmedicinsk behandling, hvis der er behov for det.

Lilita Thomsen