Behandling

Behandlingen er individuelt tilrettelagt og kan bestå af følgende

 • Undervisning i diagnosen
 • Samtaleforløb
 • Vejledning
 • Biologisk behandling

Undersøgelsesresultater, behandlingstiltag og anbefalinger formidles gerne videre til relevante samarbejdspartnere.

Jeg vil gerne stille mig til rådighed vedr. samarbejde med egen læge, andre behandlere eller/og sagsbehandler, skolepsykolog og skole/fritidsinstitution m.fl. i den hensigt at etablere de bedst mulige betingelser for barnets/unges udvikling og trivsel.

Tilbud til voksne med mistanker for forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed ( kendt som ADHD/ADD lidelse):

Jeg foretager en grundig vurdering ved 2 samtaler og som regel tilbydes der en supplerende psykologisk undersøgelse.

 1. en samtale af ca 1½ times varighed, med gennemgang af livshistorie, symptomer og evt. tidligere behandling. Du vil blive bedt om at udfylde afprøvede spørgerskemaer. Se link til skemaer.
 2. en tilbagemeldende /opfyldende samtaler af c. 1½ times varighed hvor der gives konklusion, kort undervisning i diagnosen og råd til evt. fremtidige behandling.Deltagelse af familiemedlemmer/partner/god ven/anden kan være fordel for undersøgelsen.
  Relevante skriftlige oplysninger fra tidligere undersøgelser bør inddrages i bredt omfang.
  Skriftlige resumer fra undersøgelsen kan udbygges til en speciallægeerklaring for fx jobcentre eller revalideringsenheder.
 3. behandlingen sammensættes meget individuelt, og kan involvere forløb med undervisning med det formål at forøge viden om lidelsen og psykiske reaktioner specielt med henblik på at fremme bevidste problemløsningsstrategier.

Ved behov for medicinsk behandling opstartes der afprøvning af de almindelige brugte præparater kaldt som centralstimulerende medicin

Deltagelse af familiemedlemmer/partner/god ven/anden kan være fordel for behandlingen.
Jeg vil gerne stille mig til rådighed vedr. samarbejde med egen læge, andre behandlere vedr. yderligere opfølgning.

Lilita Thomsen