Finansiering af behandling

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, der er derfor en egenbetaling hos mig.

Der er forskellige 4 finansieringsmuligheder:

1. Sundhedsforsikring.
Forældres private/virksomheds sundhedsforsikring vil ofte også dække udgifter til børn/unges undersøgelse og behandling. Tjek policen eller spørg forsikringsselskabet.

2. Skift sygesikringsgruppe.
Alle borgere er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1, og man er så tilknyttet sin praktiserende læge og skal henvises til speciallæger fra denne. Ved at skifte til sygesikringsgruppe 2 får man fri adgang til speciallæger i alle specialer. Det betyder også, at man får en lille egenbetaling når man opsøger lægen. Resten, den største del, af beløbet betales af Regionens sygesikring ved henvendelse til kommunen. Der er også egenbetaling hos de praktiserende læger og vagtlæger i den periode man er i sygesikringsgruppe 2. Spørg barnets læge om størrelsen på egenbetaling.

Skift af sygesikringsgruppe koster 160 kr. og sker via kommunens borgerservice. Der er kun behov for at barnet/den unge skifter gruppe. Ventetid på et nyt sundhedskort (tidligere kaldt sygesikringskort) er typisk 2 uger, men der kan blive lavet et midlertidigt kort, hvis man har brug for det. Man kan skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter 1 år.

Refusion af sygesikringsandelen af regningen fås på kommunens borgerservice, når man henvender sig med dokumentation for betalt regning. Egenbetalingen i Center for Børne- og Ungdomspsykiatri er 150 kr. pr. konsultation.

3. Kommunen betaler.
I nogle tilfælde vil socialforvaltningen betale undersøgelsen

4. Man betaler selv.
Undersøgelsen kan betales af forældrene. Vær opmærksom på, at sygeforsikringen Danmark yder tilskud.
Se links
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11416
www.venteinfo.dk
www.sygehusvalg.dk
www.patientforening-danmark.dk

Lilita Thomsen