Jura i forbindelse med behandling af prs. under 18 år.

Jura i forbindelse med undersøgelse og behandling af personer under 18 år.
Begge forældre skal give tilladelse til en undersøgelse af et barn under 15 år, med mindre det kun er den ene forælder, som har forældremyndigheden.

I denne situation bestemmer forældremyndighedsindehaveren, om den anden forældre må deltage, men har altid en pligt til at informere forælderen uden forældremyndighed om at barnet/den unge bliver undersøgt og efterfølgende om resultatet.

Den forælder, som ikke har forældremyndigheden, har altid ret til at kontakte mig og blive orienteret om resultatet af en undersøgelse og den aktuelle behandling.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre være indforstået med, at barnet/den unge bliver undersøgt.

Unge mellem 15 og 18 år har selvbestemmelse i forhold til undersøgelse og behandling, dog i samråd med forældremyndighedsindehaverne. Ønsker den unge ikke, at en eller begge forældre deltager, så vejer den unges ønske tungest. Forældrene skal dog fortsat være orienteret om, at deres barn går til undersøgelse og efterfølgende have oplyst resultatet af undersøgelsen samt den eventuelle videre behandling.

Jeg tager ikke forløb med personer under 18 år, hvor ingen af forældremyndighedsindehaverne deltager.

Lilita Thomsen