TILSYN

Der foretages regelmæssige kvalitetsundersøgelser hos private leverandører af ydelser under udvidede frie sygehusvalg i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Dette gøres med henblik på at sikre faglig forsvarlig patientbehandling.

Når sundhedsstyrelse opstiller krav til behandlingsstedet, udarbejder styrelsen en foreløbig tilsynsrapport med vurdering af behandlingsstedet ved tilsynsbesøget.

Herved vedhæftes konklusionen på foretagende tilsyn i klinikken Axess Medica.

Tilsynsrapporter

Børn- og Unge klinik AxessMedica har opnået status Akkrediteret. Se certifikat og brev om akkrediteringsstatus herunder.

Certifikat fra Den Danske Kvalitetsmodel

Brev om akkrediteringsstatus

Lilita Thomsen