Undersøgelse

1.samtale: Ca 1½ time

Samtalen vil omhandle barnets/den unges aktuelle problematik og tidligere undersøgelser.
Det kan være op til familien, hvordan 1. samtale struktureres, og dette kan planlægges telefonisk eller per e-mail på forhånd.

Første konsultation kan foregå i hjemmet, hvis der er særlige grunde hertil.
Jeg vil tage stilling til hvilke muligheder jeg har for at hjælpe og tilbyde tid til undersøgelser og behandling.

Alle forslag til undersøgelses/behandlingsforløb bliver tilpasset den enkeltes behov og ressourcer.

En psykologisk testning for at belyse kompetencer og vanskeligheder hos barnet/den unge er oftest nødvendig, som grundlag for den børnepsykiatriske vurdering,

2.samtale: Ca 1 time

Samtalen vil omhandle barnets/den unges udvikling.
Til den samtale/undersøgelse vil jeg eventuelt bede at udfylde et spørgeskema, hvilket vil lette og målrette undersøgelsen.

Øvrige samtaler forløb af c. 45 min. varighed er individuelle og kan indeholde følgende:

  • diagnostiske interview
  • observationer af kontaktevne
  • legeobservation
Lilita Thomsen